Vergoeding ergotherapie

Per kalenderjaar krijgt u 10 uur ergotherapie vergoed via uw basisverzekering. De kosten voor deze 10 uur gaan eerst af van uw eigen risico. Ergopraktisch heeft contracten met alle zorgverzekeraars (behalve CZ), u hoeft hierdoor zelf niet te declareren.

Aanvullende verzekering

Wanneer u aanvullend verzekerd bent is het mogelijk dat uw verzekering extra uren ergotherapie vergoed. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar of nazoeken op de website van uw zorgverzekeraar.

Verwijzing of directe toegankelijkheid (DTE)

U kunt zowel met als zonder verwijzing van de huisarts terecht bij Ergopraktisch. Ergotherapie is direct toegankelijk (DTE), wanneer u niet wordt verwezen door de huisarts vindt er eerst een korte screening plaats. Daarna kan de behandeling worden gestart. 

* Huisartsen kunnen verwijzingen sturen via ZorgDomein.

Commerciële behandeling

Behandeling per 15 minuten€ 22,50
Toeslag aan huis per afspraak€ 27,50

Identificatieplicht

Tijdens de eerste afspraak zullen uw gegevens worden genoteerd. Voor aanvang van de behandeling is het noodzakelijk dat u een geldig identiteitsbewijs laat zien zodat ik kan controleren of u bij uw BSN nummer hoort. Dit wordt gedaan om fraude te voorkomen.

*Niet nagekomen afspraak
Soms kan het gebeuren dat u noodgedwongen uw afspraak moet afzeggen. Indien dit het geval is vraag ik u dit zo snel mogelijk en minstens 24 uur van te voren te doen. Wanneer de afspraak niet wordt nagekomen of te laat wordt afgezegd moet ik de afspraak in rekening brengen.